Telefon
WhatsApp

Adres

Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi 48/A Eskişehir

E-mail

info@emlakes.com

Telefon

+90 553 151 81 61

1. Sözleşme süresi bitsede ev sahibi kiracıyı çıkartamaz.
Konut ve işyeri kiralarında sözleşme süresi bittiğinde sözleşme kendiliğinden sonra ermez. Sözleşme, Kanunu gereği bir yıl uzar ve ev sahibi kiracıyı çıkartamaz. Kiracı çıkmak isterse, sözleşme süresi bitiminden 15 gün önce ev sahibine haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu bildirimi yapmaz ve yıl ortasında çıkmak istersek yaklaşık 3 aylık kira bedeline eşit tazminat ödemekle yükümlüdür. 
Ev sahibinin kiracıyı sebepsiz şekilde çıkartma hakkı, bir yıllık sözleşmelerde sözleşme başladıktan 12 yıl sonra mümkün hale gelir. Bu hesabın formulü şöyledir. 
Sözleşme süresi + 10 yıl + 1 yıl ' dır.
 
2. Ev sahibi kira artışını serbestçe yapamaz. Yapılacak kira artışları Kanun'la  sınırlandırılmıştır!
Kira bedeli başlangıçta belirlenirken bir sınırlama yoktur. Ancak, sonrasında yapılacak kira artışları (TÜFE) ile sınırlıdır. Kanun'a getirilen geçici maddeyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar (TÜFE) daha fazla olsaa bile en fazla %25 artış uygulanabilecektir.
%25 lik artış oranı sadece konutlar için sınırlandırılmış, iş yerlerinde artış oranının üst sınırı TÜFE uygulanmaya devam edecektir. Sözleşme artış oranı olarak sıkça kullanılan "ÜFE / TÜFE ortalaması" formülü TÜFE'yi aştığı için geçersizdir. 
 
3.  Ev Sahipleri, kira sözlşemelerinde kira bedelinin artırılması için 5 yıldan sonra kira tespit öncesinde ise uygulama davası açabilirler!
Konut ve iş yeri kiralarında, kira bedelinin emsal kiralar karşısında düşük kalması durumunda kira bedelinin yükseltilmesi için kira tespit davası açılabilir. Bu dava en erken, kira başlangıç tarihinden  itibaren 5 yıl sonra açılabilir. Bu davayı açmak için öncesinde bir ihtar gönderme zorunluluğu yoktur.
Kira sözleşmesinde artış maddesi varsa ki (birçok sözleşmede vardır.) bu dava beş yıldan sonra istenildiği zaman açılabilir ve Mahkemenin kararı davanın açıldığı kira yılının başından itibaren uygulanır.
5 yılı beklemek istemeyen ev sahipleri kira artışı için uyarlama davası açılabilir. Mahkemenin kararı davanın açıldığı kira yılının başından itibaren uygulanır. Ancak Bu davanın kazanılabilmesi için kira tespit davasından farklı olarak beklenmeyen sıra dışı gelişmelerin yaşanması sebebiyle kira bedelinin artırılması gerektiği iaddia ve ispat edilmelidir.
 
4. Kiradaki konut ve ya iş yerinin satılması, kiracının serbestçe çıkarılabileceği anlamına gelmez
kira konusu ev yada iş yeri satılsa dahi kira sözleşmesi yeni mülk sahibini de bağlamaktadır. Yeni malik de eski malik gibi "İhtiyacım var" yada "esaslı imar değişikliği/inşaat yaptıracağım" gibi gerekçelerle kiracının çıkmasını isteyebilir. Ancak bu durumda kiracı kendi isteği ile çıkmaz ise; yeni mülk sahibi iddiasını dava açarak ispatlamak durumundadır. 
Kiracı çıkmazsa yeni malik, açacağı tahliye davasını isterse eski mülk sahibi gibi sözleşme bitiminde, isterse satın aldığı tarihten 6 ay sonra açabilir. Bu altı aylık imkandan yararlanabilmesi için, mülkü satın aldığı tarihten sonra bir ay içerisinde kiracıya yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. Aksi bir durumda sadece sözleşme süresinin bitiminde davayı açabilecektir. "Mahkeme kararı olmadan kiracı zorla çıkartılamaz"
 
5. Ev sahibinin elinde tahliye taahhüdü varsa kiracıyı çıkartmak için başka başka bir şeye ihtiyaç kalmaz.
Kiracı tahliye taahhüdü imzalamış ise ev sahibi taahhüt edilen tahliye tarihinde, kiracının mülkü boşaltmasını isteyebilir. Kiracı taahhüde rağmen çıkmaz ise ev sahibi tahliye taahhüdüne dayanarak hızlıca tahliye sürecini başlayabilir.
Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için, taahhüdün kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekmektedir. Taahhüd edilen tarihte kiracı çıkmaz ise ve bir ay içinde  ev sahibi dava açmazsa, imzalanmış olan taahhüt bir daha kullanılamaz. Düzenleme tarihi ve tahliye tarihi yazılı olmayan tahliye taahhüdünde tarihlerin sonradan ev sahibi tarafından doldurulması uygulamasını Yargıtay geçerli kabul etmektedir. 

  1. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşme süressi bitmesine rağmen fiilen devam edilen sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmez
  2. Kira tespit davası, sadece konutlar ve çatılı iş yerleri için açılabilir! Örneğin; Açık otopark için bu dava açılamaz. 
  3. İhtiyaç için tahliye davası açmak için önceden ihtar göndermek zorunlu değildir. Dava, sözleşme bitiş tarihinden sonra bir ay içinde açılmalıdır. Bu bir ay içinde dava açmak yerirne ihtar gönderilir ise, dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur.
  4. Yeni boyalı olarak kiracıya teslim edilen konut yada iş yeri sözleşme sonunda yeni boyalı olarak iade edilmek zorunda değildir. Çünkü; olağan kullanımdan kaynaklı eskimeler ve yıpranmalardan kiracı sorumlu tutulamaz.

Taahhüt yazılı olarak yapılmalı ve kiracının imzasını taşımalıdır. Birden Fazla kiracı var ise tahliye taahhüdünü bütün kiracıların imzalaması gerekir. Hangi sözleşme ilişkisi kapsamında hangi konut yada hangi işyerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır olmalıdır. Tahliye taahhüdü her hangi bir şarta bağlı olmamalıdır.
 
1. TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TARİHLER ?
Tahliye Taahhüdünde iki tarih bulunmaktadır.
a) Düzenleme tarihi
b) Tahliye tarihi
Taahhüdün düzenleme tarihi kira sözleşmesinin tarihinden sonra ki bir tarih olmalıdır. Kira sözleşmesinden önceki veya aynı tarihteki taahhüt geçersizdir.
 
2. TARİH KISMI BOŞ TAAHHÜTLER ?
Tarih kısmı boş olan tahliye taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yargıtay hukuka uygun görmektedir. Ancak taahhüdün geçerliliği TBK 27 deki şartlara bağlı olup, irade bozukluğunu iddia ve ispat etmek teorik olarak her zaman mümkündür.
 
3. KİRALANAN YERİN AİLE KONUTU OLARAK KULLANILMASI?
Kiralanan yerin aile konutu olarak kullanılması halinde kira sözleşmesinde ismi yazılı olan eşin tek başına tahliye taahhüdünü imzalaması yeterli değildir. Her iki eşinde imzası bulunmayan tahliye taahhüdüne dayanarak aile konutu tahliye edilemez.
 
4. KİRACI TAAHHÜT ETTİĞİ TARİHTE TAHLİYE ETMEZ İSE SÜREÇ NASIL İŞLER?
Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı yada doğrudan tahliye davası açılmalıdır. Bu süre kaçırılır ise tahliyeye ilişkin talep hakkı düşer. Bir aylık dava açma süresi içinde kiracıya bildirimde bulunularak dava açılacağı ihtar edilirse, dava açma süreci o kira yılı boyunca uzamış olur.
 
5. KİRACI TAHLİYE YE İTİRAZ EDER SE NE OLUR?
Kiracı, kendisine gönderilen tahliye emrine itiraz ederken, tahliye taahhüdündeki imza ve/veya taahhüdün düzenlendiği tarihe itiraz etmişse, bu itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.
Kiracı tahliye taahhüdündeki imzaya veya taahhüdün düzenleme tarihine itiraz ederse ve taahhüt noterden yapılmış ise bu itirazın kaldırılması için Sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gerekmektedir.

Gayrimenkul Almak, Satmak veya Kiralamak mı İstiyorsunuz?

Yatırım yapma, satın alma, satma ya da kiralama talebinizi iletebilirsiniz. .
Formu Doldurun